ПЪРВАТА ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЯ

Инфлуенсър маркетингът е сегмент от рекламирането, който набляга на идеята за съкращаване на времето, нужно на потенциалния клиент, да вземе решение, дали да закупи даден продукт или използва дадена услуга. Инфлуенсър маркетингът работи, защото хората могат да влияят на други хора. В днешно време, потенциалните клиенти, по-често, избират да се вслушат в мнението на доверен човек, относно дадена марка, продукт или услуга, преди да решат, дали да я потребят. Именно затова хората, които са популярни и имат влияние – инфлуенсърите – са толкова силни.