ПЪРВАТА ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЯ

Инфлуенс маркетингът е средство за постигане на лична препоръка от страна на инфлуенсъра към аудиторията, която го следва. Личната препоръка подсилва взимането на решение за покупка от страна на клиента. Инфлуенс маркетингът работи, защото хората могат да влияят на други хора. В днешно време клиентите по-често избират да се вслушат в мнението на друг за марката, която купуват. Именно затова хората, които са популярни и имат влияние – инфлуенсърите – са толкова силни.