Маркетинг стратегии

ПРОУЧВАНЕ

Ние сме любопитни и се интересуваме от същността на Вашата компания. Чуваме нуждите Ви и след това предприемаме проучване и анализ. Ние знаем, че с вмимателно слушане, се вниква в големия детайл, с който подхождаме към Вашата компания.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МАРКАТА

Основните ценности, култура и вярвания на компанията са солидната основа за позициониране на марката. Това е мястото, от което основната идеология привежда в съответствие всички останали действия, поведения, комуникации и дизайн. Този уникален фокус прави разликата в бизнеса Ви и различава от конкуренцията.

ПОЗИЦИЯ НА МАРКАТА

За да бъде пълноценно изградена позиция на марката, тя трябва да е базирана на ценностите на компанията в дългосрочен план. Тази декларация за марка олицетворява определящата насока, която наистина представлява основната стойност на компанията. Когато настъпят трудни времена, новите решения ще бъдат съпоставени със солидно изградената позиция на марката и ще осигурят яснота.

Запитване за маркетинг стратегии:

Други услуги, които предлагаме

Социални медии

Контент маркетинг

Бранд идентичност

Графичен дизайн

Уеб дизайн

Инбаунд маркетинг