Ефектите от грешен подбор на инфлуенсъри.


Чести грешки, класификации и решения.

Всички знаем колко досадни могат да бъдат твърде честите реклами в профилите на инфлуенсърите, които следваме. Имайки предвид, че рекламното съдържание е абсолютно навсякъде около нас и е почти невъзможно да му избягаме, става ясно, че много бързо можем да се пренаситим и да започнем да се ядосваме и да не обръщаме внимание. Такъв ефект би могъл да бъде пагубен за дадена рекламна кампания или изцяло за някой бранд, затова е от изключително значение правилното подбиране на каналите и начини за реклама.

Що се отнася до инфлуенсър маркетинга, границата е още по-тънка. Както знаем популярните личности и лидерите на мнение онлайн, често рекламират продукти или услуги. В повечето случаи, те са тясно свързани с ресора/нишата(?) на самия инфлуенсър, но в последно време, заедно с БУМ-а на бранд инвестиции в инфлуенсър маркетинг, можем да видим как много брандове предприемат грешни стъпки. Когато брандовете не се консултират с инфлуенсър маркетинг агенция и предприемат самостоятелни действия е много вероятно да сгрешат главно при подбора на инфлуенсъри. Ето и няколко важни аспекта и чести грешки, които брандове и инфлуенсъри правят при приемането или стартирането на кампания:

Подбор на инфлуенсъри – Честата грешка, която брандовете правят, в желанието си да популяризират продукта или услугата си е да таргетират инфлуенсъри с много последователи. Това не е непременно проблем, проблемът идва, когато профилът на инфлуенсъра не кореспондира изобщо с дадения продукт. По този начин, искайки да достигнат до по-голяма аудитория, брандовете си правят сами „мечешка услуга“.

Правилно съдържание – Публиката не е глупава. Особено лоялните последователи, те са напълно наясно какво искат и защо следват дадения инфлуенсър и когато той/тя публикува съдържание, което е в разрез с обичайното, това предизвиква негативен отзвук. Подобно събитие действа негативно върху всички въвлечени страни – бранд идентичността се опетнява, инфлуенсърът губи популярност и публиката е незадоволена – всичко, което НЕ трябва да се случва.

“ДА” инфлуенсъри – Трендът да бъдеш инфлуенсър застига и хора, които са фокусирани основно върху финансовите облаги от процеса. Този тип инфлуенсъри залагат на това да публикуват рекламно съдържание постоянно. Това затормозява публиката и води до бързо спадане на интереса към съответния профил. Проблемът, обаче, е доста по-голям защото засяга и брандовете, които рекламират в подобни профили. Маркетолозите обръщат особено внимание на брандовете да внимават с инфлуенсъри, които приемат всяко предложение.

Истински инфлуенсъри – Те са тези, които познават публиката си и знаят от какво се интересува тя. Да бъдеш инфлуенсър не е само да качваш съдържание с реклами и да събираш много харесвания. За да си наистина въздействащ трябва да придаваш стойност на съдържанието си и то да върви в ясна посока. Разпиляността не е признак на добрия инфлуенсър. Лидерите на мнение са наясно с тенденциите и заедно с това ценят своите профили високо. И не, става непременно дума за пари, по-скоро за съзнаване значението от това да са консистентни и да публикуват съдържание, което кореспондира с личността им и е подходящо, спрямо всичко публикувано преди.

Кой е виновен? – Брандовете или инфлуенсърите?

Казвали сме го и преди. Инфлуенсър маркетингът не е детска игра. Когато един бранд има желание да навлезе повече в този вид рекламиране, би следвало да се консултира със специалисти. В противен случай много често ставаме свидетели на грешен подбор на инфлуенсъри. Повечето брандове смятат, че броя последователи е единственото и най-важно нещо, което трябва да се следи. Уви, не биха могли да бъдат по-далеч от истината. Дадената кампания трябва да подхожда на инфлуенсъра и той да рекламира продукта или услугата с желание. Ако искреността липсва, то посланието се губи, защото публиката усеща, когато бива лъгана.

Допълнително – инфлуенсърите, които се съгласяват да рекламират всички и всякакви продукти обричат каналите си и рискуват да отблъснат последователите си. Затова ви съветваме да подбирате внимателно с кои брандове работите, за да може да балансирате лично и рекламно съдържание, така че наистина да има ефект от рекламите и да не бъдете натрапчиви.

Решението:  

Правилното съотношение между неспонсорирано и спонсорирано съдържание би трябвало да бъде съответно 70/30. По този начин се запазва баланса на профила и не се създава усещане за натрапчивост и аудиторията може реално да реагира на рекламното съдържание. Не винаги по-популярният инфлуенсър е най-добрият избор за даден бранд. В инфлуенсър маркетинга най-важното е да се намери подходящо лице за продукта или бранда, а не да се търсят непременно брой последователи.

Отговорните инфлуенсъри подбират какво да рекламират. Отказвайки на някой брандове, те поддържат идентичността си и не бягат от това, в което са най-добри. Нашият съвет е да бъдете отговорни към последователите си и да се стараете да бъдете постоянни в публикациите си.

И не, разнообразието не е грешка – бъдете креативни и разнообразни, но подбирайте внимателно колко често и какво рекламирате. За брандовете се отнася същото. Консултирайте се с експерти и не прибързвайте с избора на инфлуенсъри. Запомнете – броят последователи не означава непременно успех на кампанията.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА www.revtag.com

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ УЕБСАЙТА И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НАШИТЕ УСЛУГИ.

„РевТаг” ООД е рекламна агенция за инфлуенс маркетинг основан на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Агенцията е юридическо лице – търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район „Студентски“ ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ № 7, ет. 1, ЕИК 204402621, официална интернет страница: www.revtag.com

„РевТаг” ООД и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за „РевТаг” ООД. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в „РевТаг” ООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България. Настоящата политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на уебсайта www.revtag.com

С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на услугите, функциите и ресурсите в уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата политика. Осъществявайки достъп до уебсайта и услугите, Вие изразявате своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата политика.

Използването на уебсайта, на неговите услуги, функции и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://www…………………….

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер /ЕГН/, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор /IP адрес/ и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите лични данни ?:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на предмета на дейност и функциите на „РевТаг” ООД – препоръчана реклама, основана на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено и публикувано в социалните мрежи от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Най-често ще използваме Вашите лични данни, когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас. Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите услуги, съобразно нашите законни права и интереси.

Какви лични данни събираме и обработваме ?:

Платформата Ви предлага възможността да създадете свой профил на сайта www.revtag.com включващ инструменти, посредством които да можете да получавате и приемате задания в профила за участия в инфлуенс кампании.

За да регистрирате своя профил на инфлуенсър, ще бъдете задължени да създадете потребителски акаунт съдържащ определени информационни данни, които трябва да са точни и актуални. При създаването на профил следва да предоставите своите:  име, презиме и фамилия; email адрес; телефон; адрес и ЕГН (само при сключване на договор). Тези регистрационни данни се използват  от нас, за да предоставим нашите услуги в съответствие с Общите ни условия.

Използваме Вашия имейл адрес и мобилен номер (чрез SMS, Viber и др.), за да Ви направим предложения и препоръки за нашите рекламни кампании, които може да Ви интересуват.

Всеки профил е за лична употреба и всеки идентификационен номер (или парола) на профила може да бъде използван само от Вас. Не можете да разпространявате или прехвърляте профила си или идентификационния номер  (паролата) на профила си, нито да предоставяте на трета страна право на достъп до Вашия профил или идентификационен номер (парола).

Не събираме лични данни, които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;  се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате уебсайта, ние автоматично събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Когато използвате услугите на уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Събираме информация относно интернет страници, които препращат към уебсайта, както и такива, към които препраща уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с уебсайта.

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга. С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение.

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни и публични източници:

конкретни технически данни и информация за рекламни кампании, в които участвате от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни; публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории; данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези профили изпълнение на договорните си отношения с нас или достъп до нашите услуги в платформата.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „РевТаг” ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

  • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
  • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на служител в „РевТаг” ООД;
  • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
  • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на „РевТаг” ООД, при наличие на законови или договорни основания за това;
  • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови или договорни основания за това;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
  • Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до „РевТаг” ООД, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
  • Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

 

Кога можем да разкрием Ваши лични данни ?:

„РевТаг” ООД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на уебсайта, докато се намирате в договорни отношения с нас или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

В случай че сме Ви предоставили код (парола) за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на този код (парола). В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите този код (парола) на други лица.

В случай, че желаете да заличите своя профил в уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

Действие на настоящата политика по защита на личните данни:

Публикуваната тук политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на администратора, достъпни чрез уебсайта www.revtag.com . Тази политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че вички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях.

За повече информация относно политиката по защита личните данни в „РевТаг” ООД, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с рекламната агенция чрез електронен адрес имейл адрес: office@revtag.com

Длъжностното лице по защита на личните данни в структурите на „РевТаг” ООД е ……………………………………………………………………………, тел.:02/ ……………………….;

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е: Комисия за защита на лични данни адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, еmail: kzld@cpdp.bg Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Политиката е утвърдена със Заповед № 001 от 25.05.2018 г. на управителя на „РевТаг” ООД.

СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА Не съм съгласен!