Другата порода инфлуенсъри.


Често в нашите статии и публикации споменаваме думата „гейминг“. За широката публика това не означава почти нищо. В България това направление набира популярност, но все още не е достигнало нивата, на които е в чужбина.

В тази статия решихме да ви предоставим малко повече информация около изключително интересния свят на гейминга и в частност сегмента геймплей лайв стрийминг (gameplay live streaming).

Платформите за стрийминг са няколко, като най-популярните са Twitch, Youtube и HitBox (Smashcast), Mixer. Посещенията и гледанията в различните секции на тези сайтове са абсолютно колосални. Свикнали сме да се впечатляваме от последователи в Instagram, когато навлязат в „хилядите“, докато при лайв стрийминга хиляди са преките зрители ежечасно, а последователите на повечето канали са милиони. Този факт прави стриймърите същински инфлуенсъри и то в реално време. Тяхното мнение се цени високо от последователите им защото е абсолютно ясно, че тяхната експертиза се базира на години в индустрията. Стриймърите засягат всякакви теми, да геймингът е безспорният фаворит, но платформите предлагат различни канали, в които можете да намерите хора, говорещи за всевъзможни направления. Това са друга порода инфлуенсъри, които изграждат общности с конкретни интереси и преференции. Участниците в подобни общности са невероятно активни и действат във всички познати и по-непознати платформи, като създават допълнително съдържание на базата на лайв стрийма на конкретния стриймър.

Инвестициите, които правят компании, обвързани с технологии, компютри, игри, дори и лайфстайл са огромни, като достигат суми между 8 000 и 100 000 долара за час играене на определена игра или представяне на услуга или продукт в реално време.

Защо компаниите избират точно този канал и точно тези инфлуенсъри?

Лайв стриймингът действа в реално време, а зрителите гледат защото се вълнуват живо от определената тема, игра, устройство, услуга или човек. Тук препоръката действа особено ефективно. Публиката е непрестанно въвлечена в процесите и има голямо въздействие върху съдържанието. Компаниите, които инвестират в стриймъри, за да представят техните продукти са сигурни, че ще получат мигновена обратна връзка, не само от стриймъра, а и от публиката. Броя на гледащите в различните секции в платформите варира, но популярните игри или спонсорираните игри, както и секцията за „real life content” достигат между 150 000 и 400 000. Естествено, при наличието на големи турнири, събития или световни първенства тези числа се увеличават драстично и влизат в милионите.  още

Как печелят стриймърите?

За разлика от конвенционалните инфлуенсъри, стриймърите могат да печелят не само от фирмени спонсорства. Повечето големи стриймъри използват Facebook, Instagram и Twitter, както обичайно се очаква, но имат и други възможности за изкарване на повече доходи. Както споменахме по-рано инвестициите в лайв стрийминг от  големи и малки компании в гейминг сектора са огромни. Някой фирми избират изобщо да не правят рекламни кампании в други канали, тъй като са наясно, че директният контакт с аудиторията, която със сигурност е там с ясна цел е достатъчно добър подход, за да извлекат нужните дивиденти.

Стриймърите могат да печелят по няколко начина:

 • Персонални парични дарения.
 • Заплащане от платформата на база на сбора на месечните абонати (които се разделят в 3 категории и съответно носят различна сума).
 • Фирмени спонсорства.
 • Конвенционални реклами в каналите за дигитална комуникация (Instagram, Facebook, Twitter)
 • Youtube highlights в собствени канали.

С две думи стриймърите са привилигировани откъм възможности да изкарване на повече пари. Най-големи финанси се правят, когато стримърът достигне наистина висока гледаемост и всяко негово включване събира ежедневно 20 000 + зрители. Тогава заплащането при пробването на нова спонсорирана игра може да достигне, по данни от самите стримъри – 100 000 долара на час. Правим и уточнението, че средната продължителност на един геймплей лайв стрийм е между 6 и 12 часа. Сами виждате колко доходоносно може да бъде този вид споделяне на съдържание. Важно е да се отбележи, че тук не става въпрос за качването на една снимка или пускането на кратко стори. Това са между 6-12 часа на ден, минимум 4 пъти в седмицата неспираща работа и непрестанна интеракция със хиляди души. Можете да си представите колко подготвени и колко наистина интересни трябва да бъдат стриймърите, за да задържат аудиторията си и да я забавляват.

Българската следа.

Да, има и български стриймъри. Вече сме включвали някои от тях в наши класации, но определено съветваме да посетите някоя от популярните платформи и да последвате нашите момчета и момичета. Съдържанието, което те създават може да е стриктно за определен тип публика, но едно е сигурно – тази публика се оказва наистина най-лоялната в интернет пространството. Стриймърите създават мини общества, посредством гейминг, а той и всички прилежащи интересни сегменти на интернет, които ще ви представим в бъдещи статии, сплотяват истински. При стрийминга връзката инфлуенсър-последовател е много силна и това влияе при дивидентите, които извличат компаниите, инвестиращи по в това направление. Интересното е, че в този подход на практика няма недоволни. Стриймърът получава финанси, за да прави това, което обича; публиката гледа това, което й е интересно; компанията получава директна обратна връзка за продукта си и печели от покупки направени от зрителите. Накратко казано стриймингът е win-win ситуация. Ние ще следим изкъсо развитието на тези инвестиции в България. Следете нашия Instagram за любопитни факти и повече информация.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА www.revtag.com

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ УЕБСАЙТА И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НАШИТЕ УСЛУГИ.

„РевТаг” ООД е рекламна агенция за инфлуенс маркетинг основан на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Агенцията е юридическо лице – търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район „Студентски“ ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ № 7, ет. 1, ЕИК 204402621, официална интернет страница: www.revtag.com

„РевТаг” ООД и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за „РевТаг” ООД. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в „РевТаг” ООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България. Настоящата политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на уебсайта www.revtag.com

С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на услугите, функциите и ресурсите в уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата политика. Осъществявайки достъп до уебсайта и услугите, Вие изразявате своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата политика.

Използването на уебсайта, на неговите услуги, функции и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://www…………………….

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер /ЕГН/, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор /IP адрес/ и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите лични данни ?:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на предмета на дейност и функциите на „РевТаг” ООД – препоръчана реклама, основана на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено и публикувано в социалните мрежи от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Най-често ще използваме Вашите лични данни, когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас. Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите услуги, съобразно нашите законни права и интереси.

Какви лични данни събираме и обработваме ?:

Платформата Ви предлага възможността да създадете свой профил на сайта www.revtag.com включващ инструменти, посредством които да можете да получавате и приемате задания в профила за участия в инфлуенс кампании.

За да регистрирате своя профил на инфлуенсър, ще бъдете задължени да създадете потребителски акаунт съдържащ определени информационни данни, които трябва да са точни и актуални. При създаването на профил следва да предоставите своите:  име, презиме и фамилия; email адрес; телефон; адрес и ЕГН (само при сключване на договор). Тези регистрационни данни се използват  от нас, за да предоставим нашите услуги в съответствие с Общите ни условия.

Използваме Вашия имейл адрес и мобилен номер (чрез SMS, Viber и др.), за да Ви направим предложения и препоръки за нашите рекламни кампании, които може да Ви интересуват.

Всеки профил е за лична употреба и всеки идентификационен номер (или парола) на профила може да бъде използван само от Вас. Не можете да разпространявате или прехвърляте профила си или идентификационния номер  (паролата) на профила си, нито да предоставяте на трета страна право на достъп до Вашия профил или идентификационен номер (парола).

Не събираме лични данни, които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;  се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате уебсайта, ние автоматично събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Когато използвате услугите на уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Събираме информация относно интернет страници, които препращат към уебсайта, както и такива, към които препраща уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с уебсайта.

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга. С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение.

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни и публични източници:

конкретни технически данни и информация за рекламни кампании, в които участвате от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни; публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории; данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези профили изпълнение на договорните си отношения с нас или достъп до нашите услуги в платформата.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „РевТаг” ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на служител в „РевТаг” ООД;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на „РевТаг” ООД, при наличие на законови или договорни основания за това;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови или договорни основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
 • Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до „РевТаг” ООД, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
 • Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

 

Кога можем да разкрием Ваши лични данни ?:

„РевТаг” ООД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на уебсайта, докато се намирате в договорни отношения с нас или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

В случай че сме Ви предоставили код (парола) за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на този код (парола). В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите този код (парола) на други лица.

В случай, че желаете да заличите своя профил в уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

Действие на настоящата политика по защита на личните данни:

Публикуваната тук политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на администратора, достъпни чрез уебсайта www.revtag.com . Тази политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че вички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях.

За повече информация относно политиката по защита личните данни в „РевТаг” ООД, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с рекламната агенция чрез електронен адрес имейл адрес: office@revtag.com

Длъжностното лице по защита на личните данни в структурите на „РевТаг” ООД е ……………………………………………………………………………, тел.:02/ ……………………….;

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е: Комисия за защита на лични данни адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, еmail: kzld@cpdp.bg Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Политиката е утвърдена със Заповед № 001 от 25.05.2018 г. на управителя на „РевТаг” ООД.

СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА Не съм съгласен!