Очаквани тенденции в инфлуенсър маркетинга през 2019 г.


Очаквани тенденции в инфлуенсър маркетинга през 2019 г.

След изключително успешната за инфлуенсър маркетинга 2018 г. дойде момент да спекулираме какви биха били най-вероятните промени, тенденции и мнения, спрямо този сектор от рекламирането през 2019 г.. Да, инфлуенсър маркетингът определено вече е неизменна част от „Рекламата“, като цяло.

През 2019 г. несъмнено ще наблюдаваме голям ръст на инвестициите в сектора, това се дължи на особения успех на по-голямата част от инфлуенсър маркетинг кампаниите, завършени в световен мащаб през отминалата година. Добрият отзвук, както от потребители, така и от анализатори ще подтикне включването на още повече брандове в онлайн базирани инфлуенсър маркетинг кампании. Бидейки това едно от сигурните събития, очаквани в този сектор, със сигурност не е единственото. В последващия текст ще бъдат представени няколко тенденции, които се очаква да бъдат водещи, що се отнася до инфлуенсър маркетинг, онлайн рекламиране и инфлуенсъри и техните самостоятелни бизнеси.

Модерният човек бива, на практика, задължаван да използва интернет ежедневно, дали да набавя информация или да общува с близки и приятели – причините са много. Едно е сигурно – интернет се използва, до голяма степен за „проверка“, проверка на всичко от вероятна екскурзия, евентуално използване на продукт, посещение на клуб – изобщо всичко. Разчитаме на мнението на други хора, когато взимаме решение, дали да изпробваме нещо ново. Най-често тези хора са така наречените инфлуенсъри. Бизнесите осъзнават това и работят заедно с тях, за да изградят по-добра комуникация с евентуалните си потребители. Ето и какво, се очаква от специалистите, да се случи през идната година.

Най-вероятни тенденции, които ще избухнат през 2019 г.: 

 

 1. Брандовете ще стават по-смели.

Като причина за очакваните, през 2019г., по-големи инвестиции и по-мащабни инфлуенсър маркетинг кампании, можем да посочим факта, че брандовете разполагат с повече примери за успешни кампании. Това ще накара не само повече брандове да се включат в подобен тип кампании, а и наистина дава резон за по-грандиозни проекти, включващи най-популярните личности в интенрет.

 1. Компаниите осъзнават ползите от дългосрочното обвързване с инфлуенсъри.

Голямата промяна може да се проследи при прогресивното желание на брандовете да работят с конкретни инфлуенсъри в дългосрочен план. Това тотално променя пазара и формира различни тенденции и стереотипи, което определено е позитивно за индустрията.

 1. Брандовете ще започнат по-активно да разработват продукти с помощта на инфлуенсъри.

Вече започната тенденция през втората част на 2018г., съвместната работа на брандове и инфлуенсъри наистина преминава в същинско партньорство. Брандовете осъзнават, че инфлуенсърите са по-близо до потребителите и разбират техните нужди и начина им на мислене. Комбинирайки това know how с добро финансиране и правилно изработени продукти или услуги 2019г. се очаква да бъде годината, в която експертизата на инфлуенсърите ще бъде по-приложима.

 1. Големите компании започват да разбират повече от интернет, като цяло, което дава допълнителен тласък на качествено съдържание посредством инфлуенсър маркетинг.

Причината е, че брандовете вече знаят какво точно искат и какви са лимитите на подобен тип маркетиране. До скоро повечето брандове не знаеха как работи интернет и с какво може да бъде полезен на бизнеса. Това вече се променя, очакванията за идната година са, че компаниите ще наемат експерти по дигитално съдържание, които да комуникират адекватно с агенциите за инфлуенсър маркетинг. По този начин ефектът, постиган от потенциалните кампании ще бъде драстично по-добър.

 1. Инфлуенсърите ще продължат тенденцията от втората половина на 2018 г., обвързана с промотирането на собствен мърчъндайс.

Абсолютно задължителна тенденция ще бъде инфлуенсър мърчъндайс, особено през последните месеци няма голям инфлуенсър, който да не предлага на последователите си собствен брандиран продукт. Не само е ефективен начин за рекламиране, а и допълнително заздравява връзката между инфлуенсър и последовател.

 1. Самите инфлуенсъри да започнат да създават собствени брандове, развивайки мърчъндайса си в сериозни компании с повече влияние.

Като извод от предишната точка – инфлуенсърите стават все по-влиятелни и генерират добри приходи. Очакваме повече инфлуенсъри да създадат собствени брандове, базирани на мърчъндайс линиите им или специализирани в техните собствени ниши. В други публикации сме споменавали, че инфлуенсърите са специалисти в своите области, което допълнително подсилва евентуалното развитие на собствена марка.

 1. Гейминг.

Не можем да не споменем този сектор, като най-бързо развиващ се, а очакванията са да счупи нови рекорди през 2019г. В последните няколко години всичко обвързано с технологии и гейминг се разраства с невероятни темпове, но 2018г. бе със сигурност годината, която постави основите на връзката между инфлуенсърите и гейминг света. Трябва да изясним, че в гейминг средите, инфлуенсър не е особено котиращ се термин, но на практика водещите лица в различните платформи са инфлуенсъри. За новата година, определено очакваме малко затишие в първите месеци, преди излизането на няколко интересни заглавия, които допълнително да извисят гейминг инфлуенсър сектора над останалите.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА www.revtag.com

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ УЕБСАЙТА И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НАШИТЕ УСЛУГИ.

„РевТаг” ООД е рекламна агенция за инфлуенс маркетинг основан на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Агенцията е юридическо лице – търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район „Студентски“ ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ № 7, ет. 1, ЕИК 204402621, официална интернет страница: www.revtag.com

„РевТаг” ООД и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за „РевТаг” ООД. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в „РевТаг” ООД е изготвена и се основава на  действащото законодателство в Европейския съюз и Република България. Настоящата политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на уебсайта www.revtag.com

С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на услугите, функциите и ресурсите в уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата политика. Осъществявайки достъп до уебсайта и услугите, Вие изразявате своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата политика.

Използването на уебсайта, на неговите услуги, функции и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://www…………………….

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер /ЕГН/, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор /IP адрес/ и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите лични данни ?:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на предмета на дейност и функциите на „РевТаг” ООД – препоръчана реклама, основана на използването и разпространението на авторско съдържание, създадено и публикувано в социалните мрежи от влиятелни личности, за целите на определени рекламни кампании, възложени на „РевТаг” ООД от различни рекламодатели.

Най-често ще използваме Вашите лични данни, когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас. Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите услуги, съобразно нашите законни права и интереси.

Какви лични данни събираме и обработваме ?:

Платформата Ви предлага възможността да създадете свой профил на сайта www.revtag.com включващ инструменти, посредством които да можете да получавате и приемате задания в профила за участия в инфлуенс кампании.

За да регистрирате своя профил на инфлуенсър, ще бъдете задължени да създадете потребителски акаунт съдържащ определени информационни данни, които трябва да са точни и актуални. При създаването на профил следва да предоставите своите:  име, презиме и фамилия; email адрес; телефон; адрес и ЕГН (само при сключване на договор). Тези регистрационни данни се използват  от нас, за да предоставим нашите услуги в съответствие с Общите ни условия.

Използваме Вашия имейл адрес и мобилен номер (чрез SMS, Viber и др.), за да Ви направим предложения и препоръки за нашите рекламни кампании, които може да Ви интересуват.

Всеки профил е за лична употреба и всеки идентификационен номер (или парола) на профила може да бъде използван само от Вас. Не можете да разпространявате или прехвърляте профила си или идентификационния номер  (паролата) на профила си, нито да предоставяте на трета страна право на достъп до Вашия профил или идентификационен номер (парола).

Не събираме лични данни, които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;  се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате уебсайта, ние автоматично събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Когато използвате услугите на уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Събираме информация относно интернет страници, които препращат към уебсайта, както и такива, към които препраща уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с уебсайта.

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга. С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение.

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни и публични източници:

конкретни технически данни и информация за рекламни кампании, в които участвате от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни; публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории; данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези профили изпълнение на договорните си отношения с нас или достъп до нашите услуги в платформата.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „РевТаг” ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на служител в „РевТаг” ООД;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на „РевТаг” ООД, при наличие на законови или договорни основания за това;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови или договорни основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
 • Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до „РевТаг” ООД, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
 • Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

 

Кога можем да разкрием Ваши лични данни ?:

„РевТаг” ООД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на уебсайта, докато се намирате в договорни отношения с нас или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

В случай че сме Ви предоставили код (парола) за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на този код (парола). В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите този код (парола) на други лица.

В случай, че желаете да заличите своя профил в уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

Действие на настоящата политика по защита на личните данни:

Публикуваната тук политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на администратора, достъпни чрез уебсайта www.revtag.com . Тази политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че вички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях.

За повече информация относно политиката по защита личните данни в „РевТаг” ООД, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с рекламната агенция чрез електронен адрес имейл адрес: office@revtag.com

Длъжностното лице по защита на личните данни в структурите на „РевТаг” ООД е ……………………………………………………………………………, тел.:02/ ……………………….;

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е: Комисия за защита на лични данни адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, еmail: kzld@cpdp.bg Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Политиката е утвърдена със Заповед № 001 от 25.05.2018 г. на управителя на „РевТаг” ООД.

СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА Не съм съгласен!